Autor - filozof

Filozofie

Psaní knih, vědeckých a populárních článků je způsob, jak inspirovat lidi, aby ještě více objevovali a byli fascinováni krásou přírody a lidstva a fantastické doby, ve které žijeme.

Mojí hlavní filozofií je dávání a předávání. Věřím, že tento svět musí být řízen v doktríně udržitelného růstu a hojnosti, s využitím současných vyspělých technologií a pokročilého vědění lidstva, aby zavedlo perpetuum-mobile do udržitelné interakce svobodné integrace tří vzájemně se ovlivňujících prvků: definování cílů, vědomého výběru klíčových hodnot a svobodného definování vyššího smyslu...