Žuráň, kopec mnoha epoch

Žuráň... malý kopec v okolí obce Podolí, jen kousek na východ od Brna, jižní Morava...

Malý - velký... některá místa mají prostě svého genia loci...

Žuráň je s 286 m n. m. nejvyšším bodem celého okolí, přestože je jen o několik desítek metrů vyšší než okolní kopce. Byl vždy ve střehu...

Sledoval pravěké kočky šavlozubé (Homotherium moravicum) lovící na jeho svazích a také neandrtálce zapalující ohně na sousední Stránské skále, kteří se ve strachu před nimi skrývali v jeskyni. O mnoho desítek tisíc let později kopec sledoval, jak lid Aechuleanů vyráběl neolotický kamenné nástroje.

V roce 539 se zde konala majestátní ceremonie, kdy byl na Žuráni pohřben keltský král Wach...

5. prosince 1805 vedl Napoleon Bonaparte svou slavnou bitvu u Slavkova z vrcholu Žuráně.

Dnes jsem poklekl, abych pozdravil velké dědictví na jeho vrcholu...

Minutu, hodinu nebo celý den, já nevím, poslouchal jsem příběhy, Žuráň byl tak velkorysý, že se se mnou podělil... Naposledy se mě zeptal: Petře, teď mi prosím řekni, co a kdo přijde další a proč? Řekni jim, že jsem připraven.

Jako vždy...