Tatarské boty

Tataři jsou příslušníci několika turkicky mluvících národů, které dnes dohromady čítají více než 5 milionů lidí. Žijí hlavně v západním a středním Rusku podél centrálního toku řek Volha a Kama a na východě k pohoří Ural
a v Kazachstánu.

Předpokládá se, že pocházejí z národů , které žili v okolí jezera Bajkal na Sibiři před velkým putováním národů
v 5. století našeho letopočtu.

Jejich kultura je dodnes udržována v jejich jazyce, víře, přísné rodinné struktuře, islámském náboženství a v umění.

Dosud si také udržují své sofistikované obuvnické umění…

Zde je ukázka z Kazaně, hlavního města Tatarstánu, poloautonomní oblasti Ruska.

Boty jsou moderní, inspirované tradičními motivy.