Lektor - trenér

Filosofie

Přednáška má smysl pouze tehdy, inspiruje-li ke konkrétnímu promyšlenému jednání, jehož výsledkem bude něco dobrého.

Jen tak mluvit je k ničemu.

Pokud se slovo promění ve smysluplnou akci, objevuje se na světě nová kvalita.

Smyslem tréninku je zvýšit povědomí o konkrétních receptech na různých úrovních vědomí.

Materiální úroveň vyžaduje rady, instrukce a algoritmus.

Mentální úroveň vyžaduje porozumění.

Duchovní úroveň vyžaduje smysl a poslání.

Respektování úrovní vyspělosti a řešení skutečných potřeb je klíčem k růstu a rozvoji skutečných vůdců, kteří činí tento svět lepším místem pro život.

Úspěchy

Vyškolil jsem desetitisíce specialistů, tisíce manažerů a stovky top manažerů. Každý vždy slyšel mnoho otázek,
z nichž dvě byly nejdůležitější: jedna otázka na začátku a jedna na konci... 

První byla: "Jaký je účel, proč jste tady?" 

Druhá byla: " Co si vezmete, jak to použijete ve svém každodenním životě a jak to od nynějška změní váš život?"

Dělám individuální sezení, mluvím s týmy, skupinami, realizuji konference až do velikosti 20 000 účastníků. 

Vždy mluvím o smyslu a účelu, aby každá řeč měla konkrétní výsledek. Inspiruji mysl, povzbuzuji srdce a ujišťuji se,
že se daná hodnota objeví jako výsledek v konkrétních činech a výsledcích.