Ochránce přírody - mecenáš

Filosofie

Pokud jste lidská bytost, nezbývá než se o naši planetu starat. Je jen jedna. A nachází na hraně udržitelné existence kvůli ignoranci lidstva. Je naší povinností zvyšovat povědomí všech lidí o tom, že planetě Zemi dlužíme naši péči.

Úspěchy

Děláte-li dobré věci, nedělejte si z toho reklamu.

Inspirujte ostatní:

Podpořte Eden Reforestation Projects.

Podpořte Chameleon Research.

Podpořte Asante Kenya.

Podpořte Veterinaires sans Frontieres.

Podpořte IUCN.

Přečtěte si o imunizaci psů proti vzteklině v severní Keni! 


Asante Kenya

Nadační fond Asante Kenya a projekt Medela založila moderátorka Lejla Abbasová. Asante Kenya v průběhu let podpořila 19 projektů v Keni a kromě základních škol zřídila internátní školu na pomoc dívkám utíkajícím před ženskou obřízkou
a počítačovou učebnu e-afric @ Cyber ​​Café for slum children.

https://www.asantekenya.cz/o-nas/asante-kenya-nadacni-fond/


Chameleon Research 

Podporuje primární terénní výzkum chameleonů s cílem poskytnout znalostní základy o jejich přirozené historii, systematice a ekologii. Zoufale potřebujeme nová fakta o životní historii chameleonů, abychom je mohli nechat prosperovat v divočině a v zajetí, inspirovat lidi a udělat
z planety Země lepší místo pro život...

https://www.chameleons.info/en/if-you-like-this-site/


Eden Reforestation Projects

Mise

Nabídnout důstojné zaměstnání lidem žijícím v chudých komunitách, kteří se stávají transformačními činiteli globální obnovy lesů.

Vize
Globální síť Eden Reforestation vytváří živobytí pro miliony lidí žijících v extrémní chudobě tím, že jim umožňuje obnovovat a chránit lesy v masivním měřítku.

https://edenprojects.org


Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN)

IUCN je členská unie složená z vládních organizací a organizací občanské společnosti. Využívá zkušenosti, zdroje a dosah svých více než 1 400 členských organizací a vstupy více než 17 000 odborníků. Tato rozmanitost a rozsáhlé odborné znalosti dělají z IUCN globální autoritu v oblasti stavu přírody a opatření potřebných k její ochraně.


https://www.iucn.org 


Veterináři bez hranic

Organizace Veterináři bez hranic České republiky o.p.s si dala za cíl poskytovat tyto služby:

 • pořádání kulturních a sportovních akcí a vydavatelská činnost,
 • pořádání seminářů a školení v zahraničí i doma,
 • vzdělávací aktivity,
 • poradenství v oblasti veterinární a humánní medicíny, zemědělství, životního prostředí
  a komunitního rozvoje,
 • podpora aplikovaného výzkumu v oborech souvisejících s veterinární a humánní medicínou, zemědělstvím a životním prostředím v zahraničí i doma,
 • podpora spolupráce českých a zahraničních subjektů v oblasti veterinární a humánní medicíny
  a zemědělství,
 • poskytování pomoci studentům v oborech souvisejících s veterinární a humánní medicínou, zemědělstvím a životním prostředím v zahraničí i doma,
 • organizace a poskytování rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí i doma v oblasti veterinární a humánní medicíny, zemědělství, životního prostředí a komunitního rozvoje.

https://www.vsf-cz.eu/cz


Imunizace psů proti vzteklině v severní pohraniční divizi Keni

Již 10 let očkujeme psy a další zvířata proti vzteklině v oblasti jezera Turkana v Keni!

Vzteklina neboli lyssa je od nepaměti jednou z nejobávanějších lidských nemocí získávaných ze zvířat. Samotné jméno Lyssa ve starověké kultuře patří bohyni šílenství, dceři bohyně noci Nyx. Vzhledem k dramatickému průběhu
a nevyhnutelnému fatálnímu konci se zmínka o vzteklině nachází již v mezopotámském zákoníku města Eshunna starém přes dva a půl tisíce let. Tématu vztekliny se později vyhnuli i klasikové starověké literatury jako Homér a Aristoteles.

Mezníkem ve vztahu mezi lidmi a lyssaviry byl rok 1885, kdy Luis Pasteur poprvé úspěšně použil vakcínu z míchy nakaženého králíka, aby zachránil život mladému muži Josephu Meisterovi, kterého pokousal vzteklý pes. Od Pasterových průkopnických experimentů byl jen krůček k první očkovací kampani zaměřené na psy v Japonsku ve 20. letech 20. století. Preventivní očkování ve všech jeho podobách je dnes celosvětově klíčovým prvkem v prevenci vztekliny.

https://www.vsf-cz.eu/cz/projekty/mt-kulal-rabies-control


Zachranzabu.sk

Ročne hynou tisíce a tisíce živočichů po celém světě tím, že se utopí v zahradních bazénech...

Záchranná rampa je zařízení používané po celém světě na zabezpečení únikové cesty z bazénu před utopením. Největší její uplatnění se nachází u zapuštěných bazénů, kde se každoročně zbytečně topí tisíce zvířat, zejména různý hmyz, ale i obojživelníci, plazi, ptáci, malí savci.

Toto účinné zařízení, dává všem těmto živočichům možnost dostat se z bazénu, který pro ně představuje smrtonosnou past.

https://www.zachranzabu.sk